ECdenham - Evangelisatie commissie Den Ham ECdenham - Evangelisatie commissie Den Ham

Welkom op de website van de Evangelisatie commissie Den Ham

Bij de evangelisatie werken de kerken in Den Ham nauw samen. De evangelisatiecommissie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente vergadert samen met de commissie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt.

De missie van de evangelisatiecommissie is: ten eerste mensen tot Christus te leiden en hen tot volgelingen van Hem te maken en ten tweede de gemeente toe te rusten, opdat ieder op zijn of haar plaats een getuige van de Heer is.

De commissie wil dienstbaar zijn aan mensen die Christus niet kennen in Den Ham en omgeving en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van persoonlijke contacten. In feite kan iedere christen een schakeltje zijn in het bereiken van mensen met het evangelie.

De visie is dat persoonlijke contacten het mogelijk maken iemand uit te nodigen voor een laagdrempelige bijeenkomst (bijvoorbeeld een zangdienst, open-lucht-dienst, gospeldienst of vrouwenochtend). Tijdens die bijeenkomsten vindt een eerste kennismaking met het evangelie plaats. Verder wordt dan de mogelijkheid geboden om het evangelie beter te leren kennen, bijvoorbeeld via een Alpha-cursus. Ook na de Alpha-cursus is er een vervolg mogelijk (de Emmaüs-cursus). Zo gaan we stap voor stap onderweg met mensen om hen met de Heer en de gemeente in aanraking te brengen.

De centrale activiteit is het houden van een enquête onder Hammenaren die niet bij een kerk horen. We zoeken het gesprek met hen om te horen welke verwachtingen zij van de kerken hebben.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met de evangelisatiecommissie via het Contactformulier.

 

Dorpsbijbel Den Ham

Wilt u/Wil jij ook een dorpsbijbel? Kijk op de pagina activiteiten en nieuws.

Openluchtdienst 'Besthmenerberg'

De dienst in het ‘Eerderbos’ zal in 2019 gehouden worden op 30 juni.