ECdenham - Evangelisatie commissie Den Ham ECdenham - Evangelisatie commissie Den Ham

Activiteiten van de evangelisatiecommissie

Al vele jaren organiseert de evangelisatiecommissie diverse activiteiten. De vakantiebijbelclub is één van die activiteiten, die elk voorjaar wordt gehouden en waaraan enkele honderden kinderen en tientallen enthousiaste vrijwilligers deelnemen.

Daarnaast is er ieder najaar de open ochtend voor vrouwen. De doelstelling van deze bijeenkomst is om met elkaar, in een ongedwongen sfeer, in gesprek te gaan over allerlei levens- en geloofsvragen. Elkaar helpen ontdekken (soms zelfs voor het eerst) wie Jezus Christus is. Meestal komt een gastspreker een inleiding verzorgen. De bijeenkomsten beginnen in de regel om 9.30 uur en er wordt altijd voor kinderoppas gezorgd. Hieruit zijn verschillende gespreksgroepen ontstaan.

Ook is de commissie bezig met het afnemen van een enquête onder mensen uit Den Ham die geen lid zijn van één van de Hammer kerken. Het doel ervan is om te ontdekken welke verwachtingen er leven ten aanzien van de kerken. Reden van dit onderzoek is de verschuiving in de laatste tientallen jaren. Voorheen was vrijwel iedereen lid van de kerk. Iedere kerk droeg zorg voor zijn eigen leden. Inmiddels zijn er heel wat dorpsbewoners die geen kerkelijke achtergrond hebben. De vraag kwam op of de kerken ook iets voor hen zouden kunnen betekenen. Om daar achter te komen moet je natuurlijk bij de mensen zelf zijn!

Bovendien organiseert de commissie al een aantal jaren de openluchtdienst in het Openluchttheater “De Besthmenerberg”, waar we veel mensen mogen begroeten van alle kerken uit Den Ham en omstreken, evenals mensen die we niet of nauwelijks in de kerk zien.
Ieder jaar weer een enorm succes!

Verder is de commissie te vinden met een stand op de Brink tijdens het historisch schouwspel. Vanuit een historisch perspectief nemen we bezoekers mee naar de tijd dat Jezus is geboren.

Tijdens dit historisch schouwspel is in 2014 de Dorpsbijbel Den Ham geïntroduceerd. Deze bijbel bestaat uit het Nieuwe Testament in de vertaling van Het Boek en een bijbelstudie hoe de boodschap van de Bijbel je kan helpen om vrede en rust te vinden. Je kunt een Dorpsbijbel aanschaffen voor € 10,00. Bij elke bijbel geeft de EC een tweede Bijbel cadeau, deze mag jezelf aan iemand geven, maar ook de EC wil hiervoor zorgen. Dorpsbijbels zijn te koop tijdens evangelisatiediensten.

De commissie organiseert op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag een gezamenlijke dienst  samen met de drie Hammer kerken. Deze dienst zal gehouden worden in één van de drie kerkgebouwen onder leiding van één van de eigen voorgangers. De 2e Pinksterdagdienst wordt gehouden op de Brink of bij ‘de Zandstuve’, Dennenweg 11.

Tevens is er een gelegenheidskoor opgericht dat een mooie bijdrage en ondersteuning biedt bij de vormgeving van deze gezamenlijke vieringen om zo de drie kerken dichter bij elkaar te brengen.

De evangelisatiecommissie verzorgt de stencils met liederen die in de kerstnacht op de Brink worden gezongen onder begeleiding van de muziekvereniging Juliana.