Op vrijdagavond 23 december vindt in ‘de Fontein’ GKv aan de Marleseweg een traditioneel kerstconcert plaats. Er is samenzang met vocaal ensemble Luxlaudé, aangevuld met drie bassen. Caspar Rodijk is onze pianist en dirigent. Bram Jaspers bespeelt het orgel. De avond begint om 20.00 uur en er wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken.

Op Kerstavond 24 december is er een Kerstspecial door de Thuisdienst met medewerking van de Thuisdienstband. Deze begint om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk aan de Ommerweg.

Op Kerstavond 24 december is er een “A Festival of Lessons and Carols“ in de Hervormde kerk. Deze kerstviering in Engelse traditie begint om 22.30 uur.

Op Kerstavond 24 december is er samenzang op de Brink onder leiding van Muziekvereniging Juliana. Aanvang middernacht.

Op Eerste Kerstdag zijn er drie kerkdiensten in de drie Hammer kerken.
Ze beginnen alle drie om 10.00 uur

Op Tweede Kerstdag is er een kinderkerstfeestviering in de Gereformeerde Kerk (samen met HK) en een kinderkerstfeestviering in de GKv. Beide beginnen om 10.00 uur