FAQ items aan het laden...
Home2019-07-16T08:17:54+00:00

SAMENWERKING IS WAT TELT!

Bij de evangelisatie werken de kerken in Den Ham nauw samen. De evangelisatiecommissie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente vergadert samen met de commissie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt.

De missie van de evangelisatiecommissie is: ten eerste mensen tot Christus te leiden en hen tot volgelingen van Hem te maken en ten tweede de gemeente toe te rusten, opdat ieder op zijn of haar plaats een getuige van de Heer is.

De commissie wil dienstbaar zijn aan mensen die Christus niet kennen in Den Ham en omgeving en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van persoonlijke contacten. In feite kan iedere christen een schakeltje zijn in het bereiken van mensen met het evangelie.

De visie is dat persoonlijke contacten het mogelijk maken iemand uit te nodigen voor een laagdrempelige bijeenkomst (bijvoorbeeld een zangdienst, open-lucht-dienst, gospeldienst of vrouwenochtend). Tijdens die bijeenkomsten vindt een eerste kennismaking met het evangelie plaats. Verder wordt dan de mogelijkheid geboden om het evangelie beter te leren kennen, bijvoorbeeld via een Alpha-cursus. Ook na de Alpha-cursus is er een vervolg mogelijk (de Emmaüs-cursus). Zo gaan we stap voor stap onderweg met mensen om hen met de Heer en de gemeente in aanraking te brengen.

De centrale activiteit is het houden van een enquête onder Hammenaren die niet bij een kerk horen. We zoeken het gesprek met hen om te horen welke verwachtingen zij van de kerken hebben.

BELEIDSPLAN
0
Bezoekers evenementen
0
Geplande activiteiten 18/19
0
SPONSOREN

WIE ZIJN WIJ?

Van links naar rechts:
Bestuur Evangelisatie Commissie Den Ham

Boven:
Wim Kuiper, Janneke Engberts, Dorieke Huisjes, Janneke Bouwhuis, Corina Bos, Judith Bos
Midden: Jan Haselhorst en Peter Poortinga
Onder: Gerrit Hallink en Bram Beuker
niet op de fotoJenny Reuvers

RECENTE ACTIVITEITEN

De vakantiebijbel club | De openluchtdienst | Gezamenlijke diensten | Gelegenheidskoor

ECDH NIEUWS

Samen kunnen we een verschil maken!

Open lucht dienst

De openluchtdienst wordt jaarlijks gehouden eind juni/begin juli. De dienst wordt gehouden in

Week van het gebed

Samen met de drie kerken aandacht besteden aan de week van het gebed!

BEKIJK ONS NIEUWSARCHIEF