DE GROTE ONTDEKKING

“Den Ham, een plezierige ontdekking”. Ken je die spreuk? In grote letters staat hij op de borden bij de invalswegen van Den Ham. De meeste mensen die hier wonen zijn het er van harte mee eens. Naar mijn gevoel is Den Ham een fantastisch dorp om te wonen en te recreëren. Hoe langer je er bent des te meer geniet je van de gemoedelijke sfeer in het dorp. De mensen vertellen je graag over het Eerder Achterbroek, over Egede of andere mooie plekjes. Zo ontdek je Den Ham!

Maar hoe ontdek je God? Dat wil ik je graag duidelijk maken aan de hand van een waar gebeurd verhaal.

Zo’n tweeduizend jaar geleden leefde in Ethiopië een voornaam man, die de schatkist van de koningin beheerde. Het ontbrak hem niet aan geld en goed, maar hij ervoer wel een innerlijk gemis. Daarom ging hij naar Jeruzalem om de God van de Joden te aanbidden. In de tempel hoopte hij de levende God te ontmoeten.

De geschiedenis verhaalt niet of hij hartelijk ontvangen is. Maar waarschijnlijk heeft hij zich een buitenstaander gevoeld. Deze minister van de Ethiopische koningin is namelijk ‘ontmand’. Daarom mag hij volgens de Joodse wet niet deelnemen aan de dienst van de Heer. Hij komt de tempel niet in! Jeruzalem is voor hem vast geen ‘plezierige ontdekking’ geweest.

Toch geeft hij zijn zoektocht naar God niet op. Hij koopt een boekrol van de profeet Jesaja. Tijdens de terugreis zit hij daarin te lezen. Hardop. “Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam, dat stil is bij zijn scheerder zo deed hij zijn mond niet open”. De Ethiopiër snapt er niks van. Over wie gaat dit eigenlijk?

Dan komt er iemand naar zijn wagen toelopen, die hem vraagt: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ ‘Nee’, antwoordt hij: ‘hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ De vreemdeling stapt in en vertelt aan de hand van de boekrol over het evangelie van Jezus. Het is een prachtige boodschap, die beantwoordt aan het verlangen van zijn hart. Hij drinkt de woorden in en terwijl hij luistert, raakt hij overtuigd van de waarheid. Hij doet de wonderlijkste en meest vreugdevolle ontdekking die een mens kan doen: hij leert Jezus Christus kennen.

Als ze een eind verderop zijn wordt de Ethiopiër gedoopt. Hij mag weten, dat Jezus hem vrij maakt van het kwaad en dat de Geest van God zijn hart wil vervullen. God wil dichter bij hem zijn dan in de tempel in Jeruzalem mogelijk is! Als een nieuw mens reist hij verder. Met een blijdschap die hij nooit eerder gekend heeft!

Weet je wat ik zo wonderlijk vind aan dit verhaal? Dat God Zelf er voor zorgt, dat de Ethiopiër Hem vindt. God heeft hem al op het oog voordat hij God ontdekt!

Zoals God die belangrijke Ethiopiër kende, zo kent Hij jou ook. Maar ben jij al tot de ontdekking gekomen wie God is en wie Jezus is?
Misschien heb je God wel eens gezocht, maar ben je door mensen teleurgesteld – net zoals de Ethiopiër bot ving in Jeruzalem. Ik hoop dat je de zoektocht niet opgeeft.
Het kan zijn, dat je in de Bijbel hebt gelezen of een kerkdienst hebt bezocht, maar er weinig of niets van begreep. Dan overkomt jou nu iets dat vergelijkbaar is met wat de Ethiopiër meemaakte. Je krijgt het aanbod, dat iemand een eindje met je meereist en je het evangelie van Jezus uitlegt.

In een persoonlijk gesprek gaan we graag op je vragen in. Je kunt trouwens ook meedraaien in een groep om samen met anderen kennis te maken met het evangelie. Het is vrijblijvend, het kost niks en je krijgt koffie toe. Neem maar gewoon contact op met één van de commissieleden. De contactgegevens zijn te vinden onder ‘wie zijn wij’. Mocht je dat een stap te ver vinden, dan kun je al surfend al wat meer over het evangelie te weten komen. De meest duidelijke site vind ik www.ikzoekGod.nl. Daar zou ik echt eens een kijkje nemen.

  • De Hervormde gemeente Den Ham

  • De Gereformeerde kerk te Den Ham

  • Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Den Ham

We begroeten u graag op één van onze activiteiten of bijeenkomsten!

Namens de Evangelisatie Commissie Den Ham